ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

Προφίλ ελαφρού τύπου

Τριπλός οδηγός πάνω
Τριπλός οδηγός πάνω
Τριπλός οδηγός κάτω