ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΝΩΝ



Τεχνικά Videos

Τοποθέτηση - ρύθμιση φρένων

σε προφίλ IRIA- KANTIA

Τοποθέτηση - ρύθμιση φρένων

σε προφίλ VIVARI – KIVERI